Отчетност / Осигуряване на качество

 

Едно от предимставата на професионалния контактен център е предоставянето на разнообразна оперативна и бизнес статистика от извършената работа, които позволяват реално измерване на постигнатите резултати и повишаване нивото на обслужване. Нашата платформа за отчети предоставя възможност за генериране на различни оперативни и бизнес отчети, както и изготвяне на отчети според заданието на клиента.

Всяка индустрия има внедрени показатели за качество. Една от основните цели на аутсорсинга чрез професионален контакт център е възможността за измерване на представянето и постоянен мониторинг на качеството. Компанията ни разполага с платформа за разнообразни отчети, която позволява на мениджмънта да измерва представянето чрез различни параметри на обслужването, като брой входящи и изходящи обаждания, средно време на разговор, ниво на пропуснати обаждания, заетост- каква част от времето на операторите е ефективно ангажирана, ефективни решения в управлението на потока от обаждания по часови и интервали и брой оператори.

Оценката от представянето на операторите и навременната обратна връзка са ключови фактори за правилния контрол върху изпълнението на проекта.
Това е постоянен и важен процес, част от ежедневието на професионалния контактен център и включва:

   • Постоянен мониторинг и контрол
   • Измерване на оперативно и бизнес представяне
   • Оценка на представянето на дневна, седмична и месечна база
   • Обратна връзка на дневна, седмична и месечна база