GSB Help - Мобилно приложение за Медицински Асисанс

Стартира новото мобилно приложение на Глобал Сървисиз България АД специално разработено за клиените си по Медицински Асистанс.

GSBHelp е безплатно мобилно приложение на Глобал Сървисиз България, специално разработено за застрахованите лица във всички наши клиентски Застрахователни компании.
GSBHelp предоставя възможност на нашите клиенти бързо, лесно и удобно да получат:

  • необходимия асистанс, в зависимост от тяхното местоположение;
  • информация каква е процедурата за възстановяване на заплатени разходи и какви документи трябва да представят при завеждане на претенцията;
  • възможност за сваляне и попълване на различни форми за деклариране на застрахователно събитие;
  • възможност за изпращане на копия от документи директно от мобилното приложение;
  • проследяване в реално време на статуса на заявения случай;
  • допълнителна актуална инфомрация.

Изтеглете безплатното приложение на Глобал Сървисиз Бълария GSBHelp, чрез сканирание на QR кода или чрез натискане на линка под него: