Процесът

Подбор
Нашият екип се състои от млади, амбициозни и устремени към високи резултати специалисти. При нас са добре дошли кандидати с отлични комуникативни умения, много добра компютърна грамотност, умения за работа в екип, заредени с вежливост, търпение и желание за постигане на високи резултати. В компанията се цени желанието за дългосрочно партньорство и затова се прилагат специално разработени схеми за мотивация и задържане на служителите. 

Обучение
Всеки новопостъпил служител преминава първоначално обучение по модулна програма за обучение и коучинг в кол центрове. Новите оператори се учат на отлични умения за общуване по телефона, високо ниво на обслужване на клиенти, справяне с трудни ситуации при разговори с клиенти, най-добрите техники за продажби и развиват техническите си способности при работа с богат набор от специализирани софтуерни приложения. Успешно преминалите програмата получават сертификат.


Оценка
Ние правим постоянна обратна връзка чрез оценката на представянето, организиране на брифинги на дневна, седмична база или по конкретен проблем и провеждане на допълнителни обучения.


Мотивация
Ние оценяваме добрите резултати и приноса на всеки един към постигането на поставените цели. Компанията предлага възможност за професионално израстване според индивидуалното представяне.