Информационно обслужване на клиенти

Голяма част от клиентските запитвания могат да бъдат разрешени по телефона без да е необходимо клиентът да посещава фронт офис на компанията. Качественото и професионално обслужване по телефона спестява време и ресурси на клиента, увеличава неговата удовлетвореност.

Благодарение на специализирани технологични системи и следването на световно утвърдени стандарти в кол център индустрията вашите клиенти няма да чакат повече от 20 сек., за да се свържат с оператор и да получат изчерпателна информация по утвърдени процедури и единен стандарт още с първото обаждане, така че да не е необходимо да се обаждат втори път по същия въпрос.

Какво включва информационното обслужване?
  • информация за продукти и услуги
  • информация за адреси, работно време на офиси, телефони за контакт
  • информация за промоции
  • обслужване на запитвания за персонална справка с финансова информация
  • гореща телефонна линия – обслужване на информационна линия за спешни случаи, промоционални кампании и други
  • хелп деск – техническа информационна помощ на първо ниво

Уговаряне на срещи по телефона
Уговарянето на срещи по телефона е процес, който ангажира време и човешки ресурси. Предизвикателството е да се открие правилното лице за контакт, което взима решения в дадената организация или отдел. Кол центърът ви помога в преодоляването на тази първа трудност и в допълнение представя вашия продукт и уговоря среща в удобен ден и час за вашите експерти.

Приемане на поръчки
Регистриране и приемането на поръчки по телефона може да бъде както основен, така и допълнителен канал за продажба за компании от различни сфери. Пропускането на поръчки по телефона не е желателно за нито една организация, защото е равнозначно на изгубен клиент.

Записване на часове
По телефона могат да се записват часове за посещение при специалист. Обикновено това е често използвана услуга в сферата на здравеопазването, както и услугите по поддръжка, свързани с отстраняване на повреда във фирмен сервиз.