Събиране на вземания

Събирането на просрочени вземания по телефона е често предпочитана услуга от компании от различни бизнес сфери. Кол центърът е специализирано и ефективно звено за провеждането на кампании за събираемост.

Ние сме разработили специализирани процедури за увеличаване нивото на откриваемост и паралелно актуализиране на базата данни. Поради спецификата на тази дейност по кампании за събираемост работят отлично подготвени оператори. Най-голяма ефективност и добри резултати при обслужването на просрочени кредити по телефона се постига при вземания от типа “soft collection” т.е. просрочени вземания до 90 дни. Наред с това ние участваме в кампании за събиране на вземания с по-дълъг срок на просрочие, във фазата на така наречения “hard collection”, като на база на стабилния опит, придобит в тази сфера на дейност, ние успяваме да постигнем добри ефекивност само чрез разговори по телефона.