Придобиване на нови клиенти

Телепродажби
Продажбата по телефона е специлизиран процес, който изисква добра подготовка и опит в убеждаващата комуникация. Това е каналът, чрез който най-бързо можете да достигнете до вашите клиенти и най-ясно да заявите вашите послания.

Нашите оператори преминават през специализирано вътрешно обучение за продажби по телефона, справяне с клиентски възражения и умело представяне на предимствата вашия продукт. Допълнително при стартиране на кампания за продажби операторите се запознават с информация за конкурентни продукти, за да могат да се справят по-добре с предизвикателставата на продажбата по телефона. Целта на всяка кампания за продажби е да превърнем потенциалните клиенти в реални.

Обслужване на промоции
По телефона могат да се провеждат различни промоционални кампании чрез обслужване на входящи или изходящи обаждания:
Организиране на изходяща кампания за представяне на промоционалните условия по вашия продукт или услуга.
Откриване на входяща линия, чрез която ще разполагате с точна статистика на броя обаждания и естеството на клиентските запитвания.