Бек офис обслужване

Бек офис работата изисква ангажиране на човешки ресурс и обикновено тези дейности отнемат много време, което означава, че вашите служители вместо да се фокусират върху основната си задача трябва да изпълняват други активности и това ги прави неефективни. Виена Иншурънс Груп Контакт Център България управлява процесите "зад кулисите", за да ви осигури гладко протичане на бизнес операциите. Това са дейностите:
• Въвеждане и анализ на информация, препращане към централен офис на клиента
• Ескалиране на бизнес процеси (проследяване на зaпитвания, оплаквания, молби)
• Изпращане на писма, обратна връзка по поща, e-mail, факс