Бек офис обслужване

Бек офис работата изисква ангажиране на човешки ресурс и много време, което пречи Вашите служители вместо да се фокусират върху основната си задача трябва да изпълняват други активности и това ги прави неефективни. Глобал Сървисиз България управлява процесите "зад кулисите", за да ви осигури гладко протичане на бизнес операциите. Това са дейностите:

  • Въвеждане и анализ на информация, препращане към централен офис на клиента
  • Ескалиране на бизнес процеси (проследяване на зaпитвания, оплаквания, молби)
  • Изпращане на писма, обратна връзка по поща, e-mail, факс