Пазарни проучвания

Проучванията чрез различни видове телефонно интервю могат да бъдат мощно средство за събиране на информация за клиентските нагласи, предпочитания, навици и мнение. По телефона могат да се провеждат различни видове проучвания, сред които са:
• Проучване за удовлетвореност на клиентите
• Маркетингови проучвания
• Проучвания на гражданско мнение
• „Таен клиент”
Заедно с клиента се обсъжда и изготвя методологията на проучването. След провеждането на проучването контактният център прави обобщение на събраната информация и подробен анализ на данните.