Управление на база данни

Клиентската база данни е ключов фактор за успеха на всеки бизнес. Професионалният кол център може да осигури най-важните дейности за обработването и управлението на базата данни в две основни направления:

  • Опериране с база данни – включва събиране, съхраняване, актуализиране и защитена поддръжка на база данни.
  • Управление на база данни – систематизиране на целеви групи клиенти и маркетингови анализи съгласно специфичните изисквания на кампанията като основната цел е подобряване на познанието за клиента, неговите нужди и предпочитания.