Технологични системи

Компанията разполага с интегрирани технологични решения, с които се достига висока ефективност, качество на обслужване, постоянен мониторинг и контрол, пълна отчетност и статистика. 

Ние използваме следните технологии:

  • Private Branch exchange (PBX) – телефонна централа
  • Interactive Voice Response (IVR) – интерактивна гласова система – позволява бърз избор на конкретна услуга или автоматично самообслужване
  • Automatic Call Distribution (ACD) - позволява разпределянето на обажданията към свободен оператор или оператора с най-подходящия опит
  • Computer Telephony Integration (CTI) – система за интеграция на телефон и компютър – осигурява прозорец с информация за обаждането, клиента и нивата на идентификация
  • Customer Relationship Management (CRM) – система за управление на връзките с клиенти, Разделена е на три модула: Обслужване на клиенти, Продажби и Маркетинг. Позволява оптимизиране работата на служителите, подобряване обслужването на клиентите, мониторинг от страна на мениджърите върху бизнес процесите, понижаване разходите за комуникация
  • Knowledge Management System (KM) – продуктова информационна база
  • Call Management System (CMS) – система за управление на обажданията, предоставя възможност за разнообразни видове отчети
  • Nice Recording System – система за запис на разговори, позволява проверка на качеството и продуктивността на работа
  • Business-context reporting system – бизнес приложение за анализ на клиентската база