История

Компанията е регистрирана през февруари 2006 г. под името Ти Би Ай Контакт Център ЕАД като дъщерно дружество на финансовата група Ти Би Ай България.
В края на 2007 г., 100% от акциите на компанията се придобиват от Тикшув Груп, най-големият доставчик на кол център услуги в Израел.
През есента на 2009 г. дружеството става собственост на Виена Иншурънс Груп чрез „Ти Би Ай България” АД и „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, които делят по равно акционерното си участие. През декември 2009 г. името на компанията е променено на „Виена Иншурънс Груп Контакт Център България” АД.

Виена Иншурънс Груп е водеща австрийска застрахователна група в Централна и Източна Европа. В международен план, групата спада към пазарните лидери в този район. В България групата е мажоритарен собственик в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” и „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”.
Извън основния пазар в Австрия, Виена Иншурънс Груп има дъщерни компании в Албания, България, Германия, Грузия, Хърватия, Лихтенщайн, Литва, Латвия, Македония, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Чешката Република, Турция, Унгария, Украйна, Естония и Беларус.