Управленски екип

 

Мариана Георгиева – Изпълнителен Директор и Член на Съветa на Директорите

Мариана Георгиева завършва специалност Право в СУ Климент Охридски през 1996г. Започва своята кариера в РТК Мобиком като Мениджър Корпоративни клиенти. През 1999г. започва работа в Мобилтел, първоначално като Регионален Мениджър за Югоизточна България, след това като Директор Корпоративни клиенти и впоследствие като Юрисконсулт. През 2008г. се присъединява към екипа на Виена Иншурънс Груп като Административен Директор в ЗК”Български имоти” АД. От юли 2013г. е Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите на Виена Иншурънс Груп Контакт Център България АД.
Има специализации по Управление на връзки с медиите, Маркетинг и мениджмънт, както и специализация по Право на ЕС в Грац, Австрия.

 

Мартин Найденов – Изпълнителен Директор и Член на Съветa на Директорите

Мартин Найденов е завършил „Икономика на Транспорта” и „Маркетинг” в Университета за Национално и Световно Стопанство в София. Между 2008г. и 2010г. работи в Търговска Дирекция на Авиокомпания „България Еър”. От 2010г. е част от екипа на „Виена Иншурънс Груп” като Директор Направление Транспорт във „Ви Ай Джи Сървисиз България” ЕООД.
През 2013г. осъществява координацията между ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, „Ви Ай Джи Сървисиз България“ ЕООД и „Виена Иншурънс Груп Контакт Център България” АД по отношение на проекта за уведомяване за застрахователни събития през Кол Център, а по-късно същата година е избран за Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите на „Виена Иншурънс Груп Контакт Център България” АД.

 

Теодор Илиев – Председател на Съвета на Директорите

Теодор Илиев завършва специалност Счетоводство и финанси в СА „Д.А. Ценов” –гр. Свищов. Г-н Илиев преминава всички квалификационни изпити към Асоциация на сертифицирани експерт-счетоводители във Великобритания и през периода 2006-2008 той преминава редица специализирани обучения в Тел Авив, Лондон, Атина, Амстердам и Виена. Той е работил в продължение на години в "Ърнст и Янг България одит", където е отговарял за финансови одити на банки и финансови институции, както и провеждането на вътрешни финансови одити на най-големите банки в България.
През 2007 г. Теодор Илиев заема водеща роля в проекта за сливане между "Български имоти" и "Булстрад Виена Иншурънс Груп". Оттога той заема ключови позиции в компанията и понастоящем е Главен финансов директор на "Булстрад Виена Иншурънс Груп". Г-н Илиев е и член на Надзорния съвет на "Микрофонд" ЕАД и член на Съвета на Директорите на "Хипокапитал" АДСИЦ и "Булстрад Здраве Виена Иншурънс Груп".

 

Иван Иванов – Член на Съвета на Директорите

Иван Иванов е завършил «Автоматика» в Техническия университет, София през 1989 г. В ЗАД «БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП» работи от 1993 г. Последователно е заемал длъжностите - застраховател, заместник директор и директор на отдел «Ликвидация – имущество», зам. генерален директор на генерална дирекция „Ликвидационна дейност”. От 2004 г. е директор на дирекция „Проучване, развитие и интеграция”. От 2006 е Зам. Изпълнителен директор на ЗАД «БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП».
Специализирал е в Англия, Германия, Малта.

Пламен Шинов – Член на Съвета на Директорите

Пламен Шинов е завършил Техническия университет в София със специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт“, както и в УНСС, специалност „Застрахователен мениджмънт в общото застраховане“. От септември 1993 г. до октомври 1996 г. работи в отдел „Автомобилно застраховане“ в застрахователен брокер „Зенит застраховане и презастраховане“. От 1996 г. до 1999 г. е член на екипа на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” в Дирекция „Ликвидация на щети“. През 2003 г. кариерата му в компанията продължава на друго вече управленско ниво като мениджър на „Автомобилно застраховане“ в софийската агенция на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“. През 2008 г. става Директор на Дирекция „Автомобилно застраховане“ в ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ , където е на този пост и в момента.
През 2013 г. е избран за член на Съвета на Директорите на Виена Иншурънс Груп Контакт Център България АД.